Giriş yapmadınız.

#1 16.12.2016 01:36:01

kazim.karagul
Üye
Kayıtlı: 01.11.2014
Mesajlar: 179

İyzico entegrasyon sorunu

Merhaba arkadaşlar,

Yaklaşık 2 haftadır iyzico ödeme sistemini entegre etmeye çalışıyorum. İyzico ile de 1 haftadır destek kısmından görüştüğüm halde çözüm elde edemedim.

Ödeme almak için gereken form objesini sorunsuz oluşturuyorum. Ödeme formu açılıyor, örnek kartlardan biriyle ödemeyi gerçekleştiriyorum. Ödeme sandbox ortamında başarılı görünüyor ama callbackurl'e sonuç gelmiyor.

require (base_path('vendor/iyzico/iyzipay-php/IyzipayBootstrap.php'));

\IyzipayBootstrap::init();

$this->iyzico_options = new \Iyzipay\Options();
$this->iyzico_options->setApiKey(config('iyzico.api_key'));
$this->iyzico_options->setSecretKey(config('iyzico.secret_key'));
$this->iyzico_options->setBaseUrl(config('iyzico.base_url'));

$conversation_id = rand_string();
$basket_id = rand_string();

$iyzico_request = new \Iyzipay\Request\CreateCheckoutFormInitializeRequest();
$iyzico_request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$iyzico_request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);
$iyzico_request->setPaymentGroup(\Iyzipay\Model\PaymentGroup::PRODUCT);
$iyzico_request->setCallbackUrl(route(config('iyzico.callback_url')));
$iyzico_request->setEnabledInstallments(config('iyzico.installments'));
$iyzico_request->setConversationId($conversation_id);
$iyzico_request->setPrice(cart()->get_cart()['total_cart_price']);
$iyzico_request->setPaidPrice(cart()->get_cart()['total_cart_price']);
$iyzico_request->setBasketId($basket_id);

$buyer = new \Iyzipay\Model\Buyer();
$buyer->setId($user->guid);
$buyer->setName($user->first_name);
$buyer->setSurname($user->last_name);
$buyer->setGsmNumber($user->mobile);
$buyer->setEmail($user->email);
$buyer->setIdentityNumber($user->tc_id);
$buyer->setLastLoginDate("2015-10-05 12:43:35");
$buyer->setRegistrationDate("2013-04-21 15:12:09");
$buyer->setRegistrationAddress($user->address);
$buyer->setIp("85.34.78.112");
$buyer->setCity($user->region);
$buyer->setCountry($user->country);
$buyer->setZipCode($user->post_code);
$iyzico_request->setBuyer($buyer);

$shippingAddress = new \Iyzipay\Model\Address();
$shippingAddress->setContactName("Jane Doe");
$shippingAddress->setCity("Istanbul");
$shippingAddress->setCountry("Turkey");
$shippingAddress->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$shippingAddress->setZipCode("34742");
$iyzico_request->setShippingAddress($shippingAddress);

$billingAddress = new \Iyzipay\Model\Address();
$billingAddress->setContactName("Jane Doe");
$billingAddress->setCity("Istanbul");
$billingAddress->setCountry("Turkey");
$billingAddress->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
$billingAddress->setZipCode("34742");
$iyzico_request->setBillingAddress($billingAddress);

$basketItems = [];
foreach (cart()->get_cart()['items'] as $item) {
	$product = new \Iyzipay\Model\BasketItem();
	$product->setId($item['guid']);
	$product->setName($item['name']);
	$product->setCategory1("XXXX");
	$product->setCategory2("YYYY");
	$product->setItemType(\Iyzipay\Model\BasketItemType::PHYSICAL);
	$product->setPrice($item['current_total_price']);
	$basketItems[] = $product;
}
$iyzico_request->setBasketItems($basketItems);

$checkoutFormInitialize = \Iyzipay\Model\CheckoutFormInitialize::create($iyzico_request, $this->iyzico_options);
$checkout_form = $checkoutFormInitialize->getCheckoutFormContent();
echo $checkout_form;
echo '<div id="iyzipay-checkout-form" class="popup"></div>';

Bu formun sonucunda olması gereken sonuç şöyle;

Iyzipay\Model\CheckoutForm Object
(
  [token:Iyzipay\Model\CheckoutForm:private] => d36d2c6b-88fd-4427-90d3-a1976ec341c9
  [callbackUrl:Iyzipay\Model\CheckoutForm:private] => http://localhost/iyzipay-php-master/samples/retrieve_checkout_form_result.php
  [price:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 1
  [paidPrice:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 1.27
  [installment:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 6
  [currency:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => TRY
  [paymentId:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 160009
  [paymentStatus:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => SUCCESS
  [fraudStatus:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 1
  [merchantCommissionRate:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 27
  [merchantCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 0.27
  [iyziCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 0.1026541
  [iyziCommissionFee:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 0.25
  [cardType:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => CREDIT_CARD
  [cardAssociation:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => MASTER_CARD
  [cardFamily:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => Cardfinans
  [cardToken:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [cardUserKey:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [binNumber:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 531157
  [basketId:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => B67832
  [paymentItems:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => Array
    (
      [0] => Iyzipay\Model\PaymentItem Object
        (
          [itemId:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => BI101
          [paymentTransactionId:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 202517
          [transactionStatus:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 2
          [price:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.3
          [paidPrice:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.381
          [merchantCommissionRate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 27
          [merchantCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.081
          [iyziCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.03079623
          [iyziCommissionFee:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.075
          [blockageRate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 10
          [blockageRateAmountMerchant:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.0381
          [blockageRateAmountSubMerchant:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [blockageResolvedDate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 2016-12-22 20:09:19
          [subMerchantKey:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 
          [subMerchantPrice:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [subMerchantPayoutRate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [subMerchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [merchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.23710377
          [convertedPayout:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => Iyzipay\Model\ConvertedPayout Object
            (
              [paidPrice:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.381
              [iyziCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.03079623
              [iyziCommissionFee:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.075
              [blockageRateAmountMerchant:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.0381
              [blockageRateAmountSubMerchant:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [subMerchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [merchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.23710377
              [iyziConversionRate:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [iyziConversionRateAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [currency:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => TRY
            )

        )

      [1] => Iyzipay\Model\PaymentItem Object
        (
          [itemId:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => BI102
          [paymentTransactionId:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 202518
          [transactionStatus:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 2
          [price:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.5
          [paidPrice:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.635
          [merchantCommissionRate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 27
          [merchantCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.135
          [iyziCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.05132705
          [iyziCommissionFee:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.125
          [blockageRate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 10
          [blockageRateAmountMerchant:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.0635
          [blockageRateAmountSubMerchant:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [blockageResolvedDate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 2016-12-22 20:09:19
          [subMerchantKey:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 
          [subMerchantPrice:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [subMerchantPayoutRate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [subMerchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [merchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.39517295
          [convertedPayout:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => Iyzipay\Model\ConvertedPayout Object
            (
              [paidPrice:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.635
              [iyziCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.05132705
              [iyziCommissionFee:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.125
              [blockageRateAmountMerchant:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.0635
              [blockageRateAmountSubMerchant:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [subMerchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [merchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.39517295
              [iyziConversionRate:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [iyziConversionRateAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [currency:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => TRY
            )

        )

      [2] => Iyzipay\Model\PaymentItem Object
        (
          [itemId:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => BI103
          [paymentTransactionId:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 202519
          [transactionStatus:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 2
          [price:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.2
          [paidPrice:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.254
          [merchantCommissionRate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 27
          [merchantCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.054
          [iyziCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.02053082
          [iyziCommissionFee:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.05
          [blockageRate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 10
          [blockageRateAmountMerchant:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.0254
          [blockageRateAmountSubMerchant:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [blockageResolvedDate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 2016-12-22 20:09:19
          [subMerchantKey:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 
          [subMerchantPrice:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [subMerchantPayoutRate:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [subMerchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0
          [merchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => 0.15806918
          [convertedPayout:Iyzipay\Model\PaymentItem:private] => Iyzipay\Model\ConvertedPayout Object
            (
              [paidPrice:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.254
              [iyziCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.02053082
              [iyziCommissionFee:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.05
              [blockageRateAmountMerchant:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.0254
              [blockageRateAmountSubMerchant:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [subMerchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [merchantPayoutAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0.15806918
              [iyziConversionRate:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [iyziConversionRateAmount:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => 0
              [currency:Iyzipay\Model\ConvertedPayout:private] => TRY
            )

        )

    )

  [connectorName:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [authCode:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [phase:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => AUTH
  [status:Iyzipay\IyzipayResource:private] => success
  [errorCode:Iyzipay\IyzipayResource:private] => 
  [errorMessage:Iyzipay\IyzipayResource:private] => 
  [errorGroup:Iyzipay\IyzipayResource:private] => 
  [locale:Iyzipay\IyzipayResource:private] => tr
  [systemTime:Iyzipay\IyzipayResource:private] => 1481821759756
  [conversationId:Iyzipay\IyzipayResource:private] => 123456789
  [rawResult:Iyzipay\ApiResource:private] => 
         { 
  "status":"success",
  "locale":"tr",
  "systemTime":1481821759756,
  "conversationId":"123456789",
  "price":1.00000000,
  "paidPrice":1.27000000,
  "installment":6,
  "paymentId":"160009",
  "fraudStatus":1,
  "merchantCommissionRate":27.00000000,
  "merchantCommissionRateAmount":0.27000000,
  "iyziCommissionRateAmount":0.10265410,
  "iyziCommissionFee":0.25000000,
  "cardType":"CREDIT_CARD",
  "cardAssociation":"MASTER_CARD",
  "cardFamily":"Cardfinans",
  "binNumber":"531157",
  "basketId":"B67832",
  "currency":"TRY",
  "itemTransactions":[ 
   { 
     "itemId":"BI101",
     "paymentTransactionId":"202517",
     "transactionStatus":2,
     "price":0.30000000,
     "paidPrice":0.38100000,
     "merchantCommissionRate":27.00000000,
     "merchantCommissionRateAmount":0.08100000,
     "iyziCommissionRateAmount":0.03079623,
     "iyziCommissionFee":0.07500000,
     "blockageRate":10.00000000,
     "blockageRateAmountMerchant":0.03810000,
     "blockageRateAmountSubMerchant":0E-8,
     "blockageResolvedDate":"2016-12-22 20:09:19",
     "subMerchantPrice":0E-8,
     "subMerchantPayoutRate":0E-8,
     "subMerchantPayoutAmount":0E-8,
     "merchantPayoutAmount":0.23710377,
     "convertedPayout":{ 
      "paidPrice":0.38100000,
      "iyziCommissionRateAmount":0.03079623,
      "iyziCommissionFee":0.07500000,
      "blockageRateAmountMerchant":0.03810000,
      "blockageRateAmountSubMerchant":0E-8,
      "subMerchantPayoutAmount":0E-8,
      "merchantPayoutAmount":0.23710377,
      "iyziConversionRate":0E-8,
      "iyziConversionRateAmount":0E-8,
      "currency":"TRY"
     }
   },
   { 
     "itemId":"BI102",
     "paymentTransactionId":"202518",
     "transactionStatus":2,
     "price":0.50000000,
     "paidPrice":0.63500000,
     "merchantCommissionRate":27.00000000,
     "merchantCommissionRateAmount":0.13500000,
     "iyziCommissionRateAmount":0.05132705,
     "iyziCommissionFee":0.12500000,
     "blockageRate":10.00000000,
     "blockageRateAmountMerchant":0.06350000,
     "blockageRateAmountSubMerchant":0E-8,
     "blockageResolvedDate":"2016-12-22 20:09:19",
     "subMerchantPrice":0E-8,
     "subMerchantPayoutRate":0E-8,
     "subMerchantPayoutAmount":0E-8,
     "merchantPayoutAmount":0.39517295,
     "convertedPayout":{ 
      "paidPrice":0.63500000,
      "iyziCommissionRateAmount":0.05132705,
      "iyziCommissionFee":0.12500000,
      "blockageRateAmountMerchant":0.06350000,
      "blockageRateAmountSubMerchant":0E-8,
      "subMerchantPayoutAmount":0E-8,
      "merchantPayoutAmount":0.39517295,
      "iyziConversionRate":0E-8,
      "iyziConversionRateAmount":0E-8,
      "currency":"TRY"
     }
   },
   { 
     "itemId":"BI103",
     "paymentTransactionId":"202519",
     "transactionStatus":2,
     "price":0.20000000,
     "paidPrice":0.25400000,
     "merchantCommissionRate":27.00000000,
     "merchantCommissionRateAmount":0.05400000,
     "iyziCommissionRateAmount":0.02053082,
     "iyziCommissionFee":0.05000000,
     "blockageRate":10.00000000,
     "blockageRateAmountMerchant":0.02540000,
     "blockageRateAmountSubMerchant":0E-8,
     "blockageResolvedDate":"2016-12-22 20:09:19",
     "subMerchantPrice":0E-8,
     "subMerchantPayoutRate":0E-8,
     "subMerchantPayoutAmount":0E-8,
     "merchantPayoutAmount":0.15806918,
     "convertedPayout":{ 
      "paidPrice":0.25400000,
      "iyziCommissionRateAmount":0.02053082,
      "iyziCommissionFee":0.05000000,
      "blockageRateAmountMerchant":0.02540000,
      "blockageRateAmountSubMerchant":0E-8,
      "subMerchantPayoutAmount":0E-8,
      "merchantPayoutAmount":0.15806918,
      "iyziConversionRate":0E-8,
      "iyziConversionRateAmount":0E-8,
      "currency":"TRY"
     }
   }
  ],
  "phase":"AUTH",
  "token":"d36d2c6b-88fd-4427-90d3-a1976ec341c9",
  "callbackUrl":"http://localhost/iyzipay-php-master/samples/retrieve_checkout_form_result.php",
  "paymentStatus":"SUCCESS",
  "lastFourDigits":"0005"
}
)

Normalde yukarıdaki gibi bir sonuç dönmesi gerekirken benim kodlarımın sonucunda başarılı veya başarısız bir sonuç dönmüyor. İşlemin başarılı olduğunu site üzerinden görebiliyorum ama sonuç değeri dönmediği için kodlarla anlayamıyorum.

Bu aşamada yapılması gereken token değerini alıp yeniden bir obje oluşturmak ve ödeme sonucuna göre gereken işlemleri yapmak. Kodlar ise aşağıdaki gibi;

require (base_path('vendor/iyzico/iyzipay-php/IyzipayBootstrap.php'));

\IyzipayBootstrap::init();

$this->iyzico_options = new \Iyzipay\Options();
$this->iyzico_options->setApiKey(config('iyzico.api_key'));
$this->iyzico_options->setSecretKey(config('iyzico.secret_key'));
$this->iyzico_options->setBaseUrl(config('iyzico.base_url'));

$request = request();

p('Global $_POST değişkeni');
p("-------------------------------------------------------");
p($_POST);
p("-------------------------------------------------------");
p('Global $_GET değişkeni');
p("-------------------------------------------------------");
p($_GET);
p("-------------------------------------------------------");
p('Global $_REQUEST değişkeni');
p("-------------------------------------------------------");
p($_REQUEST);
p("-------------------------------------------------------");

$token = $request->get('token');      // Test 1      => {"status":"failure","errorCode":"5132","errorMessage":"token gönderilmesi zorunludur","locale":"tr",........
$token = $request->get('XSRF-TOKEN');    // Test 2      => {"status":"failure","errorCode":"5132","errorMessage":"token gönderilmesi zorunludur","locale":"tr",........
$token = $_REQUEST['XSRF-TOKEN'];      // Test 3      => {"status":"failure","errorCode":"5124","errorMessage":"token bulunamadı","locale":"tr",........

$iyzico_request = new \Iyzipay\Request\RetrieveCheckoutFormRequest();
$iyzico_request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$iyzico_request->setConversationId("123456789");
$iyzico_request->setToken($token);

$checkoutForm = \Iyzipay\Model\CheckoutForm::retrieve($iyzico_request, $this->iyzico_options);
p($checkoutForm);

Sonuç;

Global $_POST değişkeni
-------------------------------------------------------
Array
(
)
-------------------------------------------------------
Global $_GET değişkeni
-------------------------------------------------------
Array
(
)
-------------------------------------------------------
Global $_REQUEST değişkeni
-------------------------------------------------------
Array
(
  [remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d] => eyJpdiI6IjdOblRHUzV5MXBnRThxZER3N1RhWHc9PSIsInZhbHVlIjoieFYybml6am5jYU05a053VzQ5eVpcL1VDaFwvQkVtTVhVTXZyc2F4TW1QQ0xtbzJRQUdGT2VUYjdmakZOWTEwVUlFYnRWMWxzZng4SG5XTVh0SVlyd0VwZVlRVitOSVpSaXhXbDJcL1FPOXdGK0k9IiwibWFjIjoiNTNmOGM2ZDAzMmQ4NGIyNWU5YzhiODUwN2NlYmU4ZmM2MzhiMmFjMDc4YjZjYmZlODhjOGQ3ZTlmZjljOTQ0ZiJ9
  [XSRF-TOKEN] => eyJpdiI6Inh4K3VxMUN1bkluc3VyaXdqNTBUbWc9PSIsInZhbHVlIjoiWjRmT3BhdEo0d0EwbTJKNDBQRlJCbVRSdVwvR1VKcUxhVk4yT25ObDd1d0ZzVHh0NmFjdFdlb1JPR3ZqWVIycVJqRUtlTUNnWGM5bWtIaWdnSktGXC8zdz09IiwibWFjIjoiOTNmOTY5OWM3MmIwOWYyNzhlYzRkYzYxNDcwY2ZiYmEzOTlhM2M1MjAzNzI5MGJhYjdhZWNkZTgxN2QwYTU3NCJ9
  [laravel_session] => 8890ac51f1889bfe986be50e6f66096801d49e0e
)
-------------------------------------------------------
Iyzipay\Model\CheckoutForm Object
(
  [token:Iyzipay\Model\CheckoutForm:private] => 
  [callbackUrl:Iyzipay\Model\CheckoutForm:private] => 
  [price:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [paidPrice:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [installment:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [currency:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [paymentId:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [paymentStatus:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [fraudStatus:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [merchantCommissionRate:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [merchantCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [iyziCommissionRateAmount:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [iyziCommissionFee:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [cardType:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [cardAssociation:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [cardFamily:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [cardToken:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [cardUserKey:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [binNumber:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [basketId:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [paymentItems:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [connectorName:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [authCode:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [phase:Iyzipay\Model\PaymentResource:private] => 
  [status:Iyzipay\IyzipayResource:private] => failure
  [errorCode:Iyzipay\IyzipayResource:private] => 5124
  [errorMessage:Iyzipay\IyzipayResource:private] => token bulunamadı
  [errorGroup:Iyzipay\IyzipayResource:private] => 
  [locale:Iyzipay\IyzipayResource:private] => tr
  [systemTime:Iyzipay\IyzipayResource:private] => 1481822706551
  [conversationId:Iyzipay\IyzipayResource:private] => 123456789
  [rawResult:Iyzipay\ApiResource:private] => {"status":"failure","errorCode":"5124","errorMessage":"token bulunamadı","locale":"tr","systemTime":1481822706551,"conversationId":"123456789"}
)

$token değerini alamadığım için işlem sürekli başarısız oluyor. Laravel dışında test ettiğimde herhangi bir problem çıkmıyor ama laravel ile yapınca sonuç başarısız oluyor.

Ne yapmamı önerirsiniz ?

Çevrimdışı

#2 17.12.2016 21:08:04

kazim.karagul
Üye
Kayıtlı: 01.11.2014
Mesajlar: 179

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Sorunun yerini tespit ettim sayılır ama çözüm hala üretemedim.

İyzico sunucusuna post gidiyor, ödeme gerçekleşiyor, geriye post data dönüyor ama dönen değeri laravel ile yakalayamıyorum. Public klasörüne test.php atıp dönen değeri oraya yönlendirdiğimde almam gereken veriyi alıyorum.

Laravelden kaynaklanan bu sorunun sebebi nedir ? ve nasıl bir çözüm üretmek gerekiyor ? Dışarıdan post gelince sanırım bir yerde değerler yok ediliyor.

Çevrimdışı

#3 17.12.2016 22:39:38

mgsmus
Moderatör
Yer: Mersin
Kayıtlı: 17.08.2013
Mesajlar: 1,703
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Dönen url için web.php içerisine route oluşturdunuz mu?

Çevrimdışı

#4 17.12.2016 23:08:23

kazim.karagul
Üye
Kayıtlı: 01.11.2014
Mesajlar: 179

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Tabi oluşturdum. Çalışması gereken herşey çalışıyor ama gelen değeri alamıyorum. Request ve Input sınıflarıyla gelmesi gereken token değerini almaya çalışıyorum ama ikisinde de null görünüyor. Request ve Input sınıflarını all() ile kontrol ediyorum ikisi de boş görünüyor. Global _post, _get ve _request değişkenleri de boş. Ne yyaptıysam alamadım bu değeri. Sıkıntı şu; başka bir sunucudan post veya get ile gelen bir değeri laravel sanırım bir noktada engelleyip yok ediyor. Bir middleware katmanı olabilir veya başka bir aşamada bu değerler yok ediliyor.

Çevrimdışı

#5 18.12.2016 01:19:34

mgsmus
Moderatör
Yer: Mersin
Kayıtlı: 17.08.2013
Mesajlar: 1,703
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Aradığınız şey burada:
http://stackoverflow.com/a/39462686/4086396

Çevrimdışı

#6 18.12.2016 01:48:03

kazim.karagul
Üye
Kayıtlı: 01.11.2014
Mesajlar: 179

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Denedim ama işe yaramadı. Hâlâ request ve input içeriği boş görünüyor.

Çevrimdışı

#7 18.12.2016 02:08:51

mgsmus
Moderatör
Yer: Mersin
Kayıtlı: 17.08.2013
Mesajlar: 1,703
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

kernel.php dosyanızı görebilir miyim?

Bir de neden require kullandınız?

Çevrimdışı

#8 18.12.2016 02:22:30

kazim.karagul
Üye
Kayıtlı: 01.11.2014
Mesajlar: 179

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Verdiğiniz linkte web middleware grubu içinde Cors sınıfı çağrılmamıştı ama ben hem çağırarak hem çağırmayarak test ettim ikisinide de başarısız oldu.

<?php

namespace App\Http;

use Illuminate\Foundation\Http\Kernel as HttpKernel;

class Kernel extends HttpKernel
{
  protected $middleware = [
    \Illuminate\Foundation\Http\Middleware\CheckForMaintenanceMode::class,
    \Illuminate\Session\Middleware\StartSession::class,
    \Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession::class,
  ];

  protected $middlewareGroups = [
    'web' => [
      \App\Http\Middleware\EncryptCookies::class,
      \Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse::class,

      \App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken::class,

      \App\Http\Middleware\ForceHttpProtocol::class,

      \App\Http\Middleware\Cors::class,
    ],

    'api' => [
      'throttle:60,1',
    ],
  ];

  protected $routeMiddleware = [
    'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
    'auth.basic' => \Illuminate\Auth\Middleware\AuthenticateWithBasicAuth::class,
    'can' => \Illuminate\Foundation\Http\Middleware\Authorize::class,
    'guest' => \App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated::class,
    'throttle' => \Illuminate\Routing\Middleware\ThrottleRequests::class,

    'forceSsl' => \App\Http\Middleware\ForceHttpProtocol::class,
    'admin' => \App\Http\Middleware\Admin::class,

    'cors' => \App\Http\Middleware\Cors::class,
  ];
}

Çevrimdışı

#9 18.12.2016 02:27:33

mgsmus
Moderatör
Yer: Mersin
Kayıtlı: 17.08.2013
Mesajlar: 1,703
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

cors middlewareini en üste alın

protected $routeMiddleware = [
  'cors' => \App\Http\Middleware\Cors::class,
  'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
  ...

Bir de neden kütüphaneyi require yaptınız? Composer ile kurunca direk kullanabilmeniz lazım.

Son düzenleyen mgsmus (18.12.2016 02:29:24)

Çevrimdışı

#10 18.12.2016 02:33:36

kazim.karagul
Üye
Kayıtlı: 01.11.2014
Mesajlar: 179

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Denedim yine olmadı.

Composer ile kurmama rağmen çalıştıramadım. ServiceProvider yazmak yerine hızlıca bu yolu kullandım. Önce şu işi bi bitireyim ardından gerekli düzenlemeyi yapacağım. Şimdilik sadece bu hatadan kurtulayım yeterli. İşin teslim tarihi de geçti sırf bu hatayı çözmekle uğraşıyorum.

Çevrimdışı

#11 18.12.2016 02:34:57

mgsmus
Moderatör
Yer: Mersin
Kayıtlı: 17.08.2013
Mesajlar: 1,703
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

routeMiddleware kısmındakini kaldırın.

middlewareGroups içerisindekini de \App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken::class üstüne alın. Anlaşılan csrf yüzünden engelleniyor.

Çevrimdışı

#12 18.12.2016 02:40:31

kazim.karagul
Üye
Kayıtlı: 01.11.2014
Mesajlar: 179

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Malesef yine olmadı hmm

Bu 2 kaynağı da referans alarak değişiklikler yapıyorum ama bir sonuç çıkmıyor.
https://laracasts.com/discuss/channels/ … ers?page=1
https://blog.nikhilben.com/2015/09/02/l … -and-cors/

Request method "get" olarak görünüyor. Ben "any" ile alıyorum. Genelde cors örnekleri "options" üzerine yapılmış. Bana get için bir çözüm lazım.

Son düzenleyen kazim.karagul (18.12.2016 03:03:03)

Çevrimdışı

#13 18.12.2016 03:06:07

mgsmus
Moderatör
Yer: Mersin
Kayıtlı: 17.08.2013
Mesajlar: 1,703
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Tamam ben laravel kurup curl ile test ettim, başarıyla sonuç aldım

Route::post('callback', function() {
  return request()->all();
});
$ curl --data "price=1&currency=TRY" http://laravel53.dev/callback
{"price":"1","currency":"TRY"}

Şöyle yapıyorsunuz:
app/Http/Middleware/VerifyCsrfToken.php içerisinde protected $except kısmına dönüş adresini ekliyorsunuz

Son düzenleyen mgsmus (18.12.2016 03:07:25)

Çevrimdışı

#14 18.12.2016 03:33:41

kazim.karagul
Üye
Kayıtlı: 01.11.2014
Mesajlar: 179

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Allah razı olsun sonunda çalıştı. Dediğiniz gibi dönüş adresini csrf except dizisine ekleyerek başarılı sonuç aldım.

Her emeğin bir karşılığı olmalı. Bir hayır duanın yanında maddi olarak da karşılığını vermek isterim. Özel mesaj yoluyla iban gönderebilirseniz sevinirim. Paypal dışında herhangi bir sanal ödeme sistemini kullanmıyorum. Paypal da kapalı olduğu için sanal bir ödeme gerçekleştiremem smile . Doğrudan bir banka hesabı olursa yarın gün içerisinde bir miktar ödeme yapmak istiyorum.

Tekrardan teşekkür ederim.

Çevrimdışı

#15 18.12.2016 03:48:14

mgsmus
Moderatör
Yer: Mersin
Kayıtlı: 17.08.2013
Mesajlar: 1,703
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Yok artık daha neler, yat uyu Kazım big_smile İyi geceler

Çevrimdışı

#16 18.12.2016 03:53:08

mgsmus
Moderatör
Yer: Mersin
Kayıtlı: 17.08.2013
Mesajlar: 1,703
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Bir de düz GET POST için neden kafayı CORS'a taktık anlamadım, ben nedense ilk postunuza dikkat etmedim json gördüm sanki direk kafa javascripte gitti. CORS sadece javascript ile yaptığınızda gerekli, bunu da not düşelim.

Çevrimdışı

#17 18.12.2016 03:58:20

kazim.karagul
Üye
Kayıtlı: 01.11.2014
Mesajlar: 179

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Sonuç olarak ben bu işten para kazanacaksam katkısı olana da emeği sebebiyle katkıda bulunmam gerekiyor. 2-3 dk lık denemeler için yardım istemedim. 2 haftalık bir yükten kurtulduğum için ben teklifimde ısrarlıyım smile

Çevrimdışı

#18 09.02.2019 21:17:33

nerginer
Üye
Yer: Ankara
Kayıtlı: 09.02.2019
Mesajlar: 6
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Selamlar,

Burada yazilanlardan cok faydalandim. Benzer sorunlari asmama yardimci oldu Herkese tesekkurler ediyorum.

Benim sorunum su:
Odeme basarili oluyor ve iyzicodan bana bir token geliyor. Bu tokenla gerceklesen odeme hakkinda detay bilgi ve basarili olup olmadigini ogrenmeniz icin bir api end point var.
gelen tokeni iyzico postman orneklerine koyup bilgiyi istedigimde asagida postman basligi altinda gelen cevap donuyor.
ben larvelden ayni tokeni

$pay = new PaymentService();
$pay->IyzicoRequest($order_id, $token);

seklinde istedigimde ise asagidaki laravel basligindaki cevap geliyor. Nedeni ne olabilir postamndaki gibi bir cevap niye alamiyorum.

Yardimci olan herkese tesekkurler.

POSTMAN

{
  "status": "success",
  "locale": "tr",
  "systemTime": 1549726096707,
  "conversationId": "6",
  "price": 86.8,
  "paidPrice": 86.8,
  "installment": 1,
  "paymentId": "11232792",
  "fraudStatus": 1,
  "merchantCommissionRate": 0,
  "merchantCommissionRateAmount": 0,
  "iyziCommissionRateAmount": 2.2785,
  "iyziCommissionFee": 0.25,
  "cardType": "CREDIT_CARD",
  "cardAssociation": "MASTER_CARD",
  "cardFamily": "Cardfinans",
  "cardToken": "8kH/9psZ8iYc6/F94gHSew+lZrI=",
  "cardUserKey": "uZt42FhRpETzeN+ho0WYLcStHBk=",
  "binNumber": "531157",
  "lastFourDigits": "0005",
  "basketId": "6",
  "currency": "TRY",
  "itemTransactions": [
    {
      "itemId": "6",
      "paymentTransactionId": "11887733",
      "transactionStatus": 2,
      "price": 86.8,
      "paidPrice": 86.8,
      "merchantCommissionRate": 0,
      "merchantCommissionRateAmount": 0,
      "iyziCommissionRateAmount": 2.2785,
      "iyziCommissionFee": 0.25,
      "blockageRate": 10,
      "blockageRateAmountMerchant": 8.68,
      "blockageRateAmountSubMerchant": 0,
      "blockageResolvedDate": "2019-02-16 14:43:34",
      "subMerchantPrice": 0,
      "subMerchantPayoutRate": 0,
      "subMerchantPayoutAmount": 0,
      "merchantPayoutAmount": 75.5915,
      "convertedPayout": {
        "paidPrice": 86.8,
        "iyziCommissionRateAmount": 2.2785,
        "iyziCommissionFee": 0.25,
        "blockageRateAmountMerchant": 8.68,
        "blockageRateAmountSubMerchant": 0,
        "subMerchantPayoutAmount": 0,
        "merchantPayoutAmount": 75.5915,
        "iyziConversionRate": 0,
        "iyziConversionRateAmount": 0,
        "currency": "TRY"
      }
    }
  ],
  "authCode": "927447",
  "phase": "AUTH",
  "hostReference": "mock00005iyzihostrfn",
  "token": "3585fdee-8101-49df-80a0-cbd48321a9b3",
  "callbackUrl": "http://127.0.0.1:8000/successful",
  "paymentStatus": "SUCCESS"
}

LARAVEL

PaymentService {#291 ▼
 +IOptions: Options {#286 ▼
  -apiKey: "sandbox-ZZ9UX8bjutMeetSiVCsjAeZKtHagMoxe"
  -secretKey: "sandbox-OayW0wvAw0ufRpZCaDE6RmPcB0CTMvsO"
  -baseUrl: "https://sandbox-api.iyzipay.com"
 }
 +IRequest: RetrieveCheckoutFormRequest {#305 ▼
  -token: "3585fdee-8101-49df-80a0-cbd48321a9b3"
  -locale: "tr"
  -conversationId: 6
 }
 +ICheckOut: CheckoutForm {#303 ▼
  -token: null
  -callbackUrl: null
  -price: null
  -paidPrice: null
  -installment: null
  -currency: null
  -paymentId: null
  -paymentStatus: null
  -fraudStatus: null
  -merchantCommissionRate: null
  -merchantCommissionRateAmount: null
  -iyziCommissionRateAmount: null
  -iyziCommissionFee: null
  -cardType: null
  -cardAssociation: null
  -cardFamily: null
  -cardToken: null
  -cardUserKey: null
  -binNumber: null
  -basketId: null
  -paymentItems: null
  -connectorName: null
  -authCode: null
  -phase: null
  -lastFourDigits: null
  -posOrderId: null
  -status: null
  -errorCode: null
  -errorMessage: null
  -errorGroup: null
  -locale: null
  -systemTime: null
  -conversationId: null
  -rawResult: null
 }
 +IForm: CreateCheckoutFormInitializeRequest {#287 ▼
  -price: null
  -paidPrice: null
  -basketId: null
  -paymentGroup: "PRODUCT"
  -paymentSource: null
  -currency: "TRY"
  -buyer: Buyer {#294 ▶}
  -shippingAddress: Address {#295 ▶}
  -billingAddress: Address {#296 ▶}
  -basketItems: array:1 [▼
   0 => BasketItem {#297 ▶}
  ]
  -callbackUrl: "http://127.0.0.1:8000/successful"
  -forceThreeDS: null
  -cardUserKey: null
  -posOrderId: null
  -enabledInstallments: array:4 [▼
   0 => 2
   1 => 3
   2 => 6
   3 => 9
  ]
  -debitCardAllowed: null
  -locale: "tr"
  -conversationId: null
 }
 +IShipping: Address {#295 ▼
  -address: null
  -zipCode: null
  -contactName: null
  -city: null
  -country: null
 }
 +IBuyer: Buyer {#294 ▼
  -id: null
  -name: null
  -surname: null
  -identityNumber: "51117"
  -email: null
  -gsmNumber: null
  -registrationDate: "2019-02-09 19:00:39"
  -lastLoginDate: "2019-02-09 19:00:39"
  -registrationAddress: null
  -city: null
  -country: null
  -zipCode: null
  -ip: "127.0.0.1"
 }
 +IBilling: Address {#296 ▼
  -address: null
  -zipCode: null
  -contactName: null
  -city: null
  -country: null
 }
 +FBasketItems: BasketItem {#297 ▼
  -id: null
  -price: null
  -name: "Binocular"
  -category1: "Collectibles"
  -category2: null
  -itemType: "PHYSICAL"
  -subMerchantKey: null
  -subMerchantPrice: null
 }
 +checkoutFormInitialize: CheckoutFormInitialize {#298 ▼
  -token: null
  -checkoutFormContent: null
  -tokenExpireTime: null
  -paymentPageUrl: null
  -status: null
  -errorCode: null
  -errorMessage: null
  -errorGroup: null
  -locale: null
  -systemTime: null
  -conversationId: null
  -rawResult: null
 }
}

Çevrimdışı

#19 09.02.2019 21:36:17

mgsmus
Moderatör
Yer: Mersin
Kayıtlı: 17.08.2013
Mesajlar: 1,703
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Laravel versiyonunda sanki POST işlemi yapmıyorsunuz da POST için oluşturulan henüz POST edilmemiş veriyi tutan objeye bakıyor gibisiniz.

Bunu POST etseniz sonuç alacaksınız gibi duruyor.

Çevrimdışı

#20 09.02.2019 21:45:22

nerginer
Üye
Yer: Ankara
Kayıtlı: 09.02.2019
Mesajlar: 6
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

galiba hakisiniz ama

    $pay = new PaymentService();
    $pay->IyzicoRequest($orderNo, $token);

kodundaki IyzicoRequest bunu yapmasini bekliyordum. bu fonksiyon PaymentService de su sekilde

public function IyzicoRequest($sessionOrderNo = null, $token = null)
  {
    $this->IRequest = new RetrieveCheckoutFormRequest();
    $this->IRequest->setLocale(Locale::TR);
    $this->IRequest->setConversationId($sessionOrderNo);
    $this->IRequest->setToken($token);

    $this->ICheckOut = new CheckoutForm();
    $this->ICheckOut::retrieve($this->IRequest, $this->IOptions);
    

  }

bir return dondurmedigini goruyorum acaba cevabi public olarak tanimlanmis ICheckOut da mi kaliyor.

Çevrimdışı

#21 09.02.2019 21:48:07

nerginer
Üye
Yer: Ankara
Kayıtlı: 09.02.2019
Mesajlar: 6
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

 
    $token = '3585fdee-8101-49df-80a0-cbd48321a9b3';

    $pay = new PaymentService();
    $pay->IyzicoRequest(6, $token);
   
    dd($pay->ICheckOut);

seklinde ekrana basincada bu geldi


CheckoutForm {#305 ▼
 -token: null
 -callbackUrl: null
 -price: null
 -paidPrice: null
 -installment: null
 -currency: null
 -paymentId: null
 -paymentStatus: null
 -fraudStatus: null
 -merchantCommissionRate: null
 -merchantCommissionRateAmount: null
 -iyziCommissionRateAmount: null
 -iyziCommissionFee: null
 -cardType: null
 -cardAssociation: null
 -cardFamily: null
 -cardToken: null
 -cardUserKey: null
 -binNumber: null
 -basketId: null
 -paymentItems: null
 -connectorName: null
 -authCode: null
 -phase: null
 -lastFourDigits: null
 -posOrderId: null
 -status: null
 -errorCode: null
 -errorMessage: null
 -errorGroup: null
 -locale: null
 -systemTime: null
 -conversationId: null
 -rawResult: null
}

Çevrimdışı

#22 09.02.2019 23:41:03

mgsmus
Moderatör
Yer: Mersin
Kayıtlı: 17.08.2013
Mesajlar: 1,703
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

$this->ICheckOut::retrieve($this->IRequest, $this->IOptions);

Dokümanlara baktım. Payment::retrieve() yöntemi gerekli işlemi yapıyor. Sizin kod ise üstteki. CheckoutForm::retrieve() kullanıyor. Sanırım o başka bir iş yapıyor, form alanlarını oluşturuyor gibi.

Şöyle yapsanız olacak gibi:

$pay = new PaymentService();
$pay->IyzicoRequest(6, $token);
$payment = \Iyzipay\Model\Payment::retrieve($pay->IRequest, $pay->IOptions);
dd($payment);

iyzipay-php kullanan bir wrapper kullanıyorsunuz sanırım.

Çevrimdışı

#23 10.02.2019 09:31:02

nerginer
Üye
Yer: Ankara
Kayıtlı: 09.02.2019
Mesajlar: 6
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Evet iyzipay-php temelini kullanmaya celisiyorum.
Sizin verdiginiz kodu deneyince su hatayi aliyorum

Symfony \ Component \ Debug \ Exception \ FatalThrowableError (E_RECOVERABLE_ERROR)
Argument 1 passed to Iyzipay\Model\Payment::retrieve() must be an instance of Iyzipay\Request\RetrievePaymentRequest, instance of Iyzipay\Request\RetrieveCheckoutFormRequest given, called in /Users/gnexlab_imac/Sites/3DFiyatServer/web/3DFiyatWeb/app/Http/Controllers/iyzicoFormController.php on line 99

Adamlarda burada https://dev.iyzipay.com/tr/odeme-formu/ … rmu-sonucu
asagidaki kodu ornek gosteriyorlar.

$request = new \Iyzipay\Request\RetrieveCheckoutFormRequest();
$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
$request->setConversationId("123456789");
$request->setToken("token");

$checkoutForm = \Iyzipay\Model\CheckoutForm::retrieve($request, Config::options());

Cok kotu takildim kaldim.

Çevrimdışı

#24 10.02.2019 10:04:12

mgsmus
Moderatör
Yer: Mersin
Kayıtlı: 17.08.2013
Mesajlar: 1,703
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Ben ödeme sonucuna bakmıştım dokümanlarda. Sizinki ödeme formu sonucuymuş. O yüzden benim yazdığımın hata vermesi normal.

$this->ICheckOut::retrieve($this->IRequest, $this->IOptions);

Bunu bir değişkene eşitlemeniz gerekiyor, $this->IResult = ... gibi mesela. Sonucu alıyorsunuz ama bir şeye aktarmıyorsunuz.

Çevrimdışı

#25 10.02.2019 17:11:20

nerginer
Üye
Yer: Ankara
Kayıtlı: 09.02.2019
Mesajlar: 6
Website

Yanıt: İyzico entegrasyon sorunu

Yardimlariniz icin tesekkurler dogru yontem bumudur bilmiyorum ama desteginizle asagidaki gibi yapinca sonucu aldim.
Selamlar
Nuri

$pay = new PaymentService();
    $pay->IyzicoRequest(6, $token);
   
    $payment = \Iyzipay\Model\CheckoutForm ::retrieve($pay->IRequest, $pay->IOptions);
   
    dd($payment);

SONUC

CheckoutForm {#302 ▼
 -token: "3585fdee-8101-49df-80a0-cbd48321a9b3"
 -callbackUrl: "http://127.0.0.1:8000/successful"
 -price: 86.8
 -paidPrice: 86.8
 -installment: 1
 -currency: "TRY"
 -paymentId: "11232792"
 -paymentStatus: "SUCCESS"
 -fraudStatus: 1
 -merchantCommissionRate: 0.0
 -merchantCommissionRateAmount: 0.0
 -iyziCommissionRateAmount: 2.2785
 -iyziCommissionFee: 0.25
 -cardType: "CREDIT_CARD"
 -cardAssociation: "MASTER_CARD"
 -cardFamily: "Cardfinans"
 -cardToken: "8kH/9psZ8iYc6/F94gHSew+lZrI="
 -cardUserKey: "uZt42FhRpETzeN+ho0WYLcStHBk="
 -binNumber: "531157"
 -basketId: "6"
 -paymentItems: array:1 [▼
  0 => PaymentItem {#306 ▼
   -itemId: "6"
   -paymentTransactionId: "11887733"
   -transactionStatus: 2
   -price: 86.8
   -paidPrice: 86.8
   -merchantCommissionRate: 0.0
   -merchantCommissionRateAmount: 0.0
   -iyziCommissionRateAmount: 2.2785
   -iyziCommissionFee: 0.25
   -blockageRate: 10.0
   -blockageRateAmountMerchant: 8.68
   -blockageRateAmountSubMerchant: 0.0
   -blockageResolvedDate: "2019-02-16 14:43:34"
   -subMerchantKey: null
   -subMerchantPrice: 0.0
   -subMerchantPayoutRate: 0.0
   -subMerchantPayoutAmount: 0.0
   -merchantPayoutAmount: 75.5915
   -convertedPayout: ConvertedPayout {#308 ▶}
  }
 ]
 -connectorName: null
 -authCode: "927447"
 -phase: "AUTH"
 -lastFourDigits: "0005"
 -posOrderId: null
 -status: "success"
 -errorCode: null
 -errorMessage: null
 -errorGroup: null
 -locale: "tr"
 -systemTime: 1549811348643
 -conversationId: "6"
 -rawResult: "{"status":"success","locale":"tr","systemTime":1549811348643,"conversationId":"6","price":86.80000000,"paidPrice":86.80000000,"installment":1,"paymentId":"11232 ▶"
}

Çevrimdışı

Forum alt kısmı