Giriş yapmadınız.

#1 13.06.2018 21:48:56

mirimiran
Üye
Kayıtlı: 04.02.2016
Mesajlar: 242

Vue js Datatables kullanımı

Laravel de yajra/laravel-datatables paketini kullanarak server side bi datatable oluşturdum ama edit işlemi için vue js methodunu render edemiyorum butona tıklayınca callback işlemi olmuyor
Yazdığım kod

$units = Units::select(['id', 'name', 'unit', 'number', 'status', 'created_at']);
  return Datatables::of($units)
    ->addColumn('action', function ($units) {
      return '<button type="button" class="btn btn-default btn-sm btn-icon-anim btn-circle" v-on:click="editItem('.$units.')"><i class="fa fa-trash"></i></button>';
    })
    ->rawColumns(['action'])
    ->editColumn('status', function ($units) {
      $status_list = array(
       array("danger" 		=> "Pasif"),
       array("success"		=> "Aktif")
      );
      $status = $status_list[$units->status];
      if ($units->status == 0)return $status;
      if ($units->status == 1)return $status;
    })
    ->make(true);

Vue componentinde de

$('#dataTable').dataTable({
       paging: true,
       searching: true,
       destroy : true,
       processing   : true,
       serverSide   : true,
       pageLength   : 50,
       fixedHeader   : !0,
       ajax: '/yonetim/settings/getUnits',
       columns: [
         { data: 'id', title: "#",orderable: true, searchable: true},
         { data: 'name', title: "Adı",orderable: true, searchable: true},
         { data: 'unit', title: "Birimi",orderable: true, searchable: true},
         { data: 'number', title: "Sırası",orderable: true, searchable: true},
         { data: 'status', title: "Durumu",
          render : function(data, type, row) {
            return '<span class="label label-'+Object.keys(data)[0]+'">'+Object.values(data)[0]+'</span>';
          },
          orderable: true, searchable: false
         },
         {data: 'created_at', title: 'Created_at',orderable: false, searchable: false},
         {data: 'action', title: 'Action', orderable: false, searchable: false}
       ],
       order: [[ 0, "desc" ]],
       lengthMenu: [[ 25, 50, 101], [ 25, 50, 101]],
       select: true,

      });

Vue methodu da

editItem(item) {
     console.log("Tıklandı");
    }

Nerde hata yapıyorum yardımcı olabilecek arkadaş var mı?

Son düzenleyen mirimiran (13.06.2018 21:49:22)

Çevrimdışı

Forum alt kısmı